Norsk omelet

Suzanne Brøgger

Pris

300,-

Pris med medlemskort

270,-

Med hilsen til nordmanden Holberg har Suzanne Brøgger skrevet en samling epistler og notater om – Norge! Gennem rejser i landet og samtaler med kunstnere og samfundsdebattører borer hun efter de kulturbærende lag i et forsøg på at finde landets særpræg. I kraft af alderens frihed kan hun flanere, gøre sine iagttagelser og fremsætte sine stærkt personlige meninger, men udsynet rækker videre: Bogen handler (selvfølgelig!) også om de forhold og fænomener, der præger vores tid og verden generelt.