Illust. Dansk Litteraturhistorie

P. Hansen

Pris

450,- DKK

Pris med medlemskort

405,- DKK

 

P. Hansen

 

“Illustreret Dansk Litteraturhistorie : Anden meget forøgede udgave, med 30 bilag, samt indtrykt i teksten 300 forfatterportraiter, 63 haandskriftfacsimiler, 158 initialer, titelblade, textprøver, polemiske billeder og andre illustrationer; friserne tegnede af Hans Nikolaj Hansen”

Vol. I-II (1000-1800), Vol. III (1800-1800)

 

Kjøbenhavn: Det Nordiske Forlag, 1902

 

2 books, of 3 volumes (vol. I+II bound together); vol. I: x, 596 pp; vol. II: x, 547 pp; vol. 3: xii, 1197 pp.