Dagligt liv i Norden

Troels Troels-Lund

Pris

1000,- DKK

Pris med medlemskort

900,- DKK

Troels-Lund, Troels

 

“Dagligt liv i Norden : i det sekstende aarhundrede” / ved Knud Fabricius

 

København: Gyldendalske Boghandel / Nordisk Forlag, 1929-1931

Femte udgave, med stærkt forøget billedstof. Pragtudgaven

 

4 bind