Debatmøde om ydelses- kommissionens anbefalinger

Dato

10/11/2021

Klokken

19.00

Pris

0 men tilmelding nødvendig på info.socialpolitisk@gmail.com

Pris med medlemskort

Debatmøde om Ydelseskommissionens anbefalinger med Vibe Klarup, Rådet for Socialt Udsatte, og Eline Feldman, Rådet for Etniske Minoriteter

Inden valget i juni 2019 var det eksisterende kontanthjælpssystem under hård kritik for at fastholde særligt de socialt allermest udsatte, som på grund af psykisk sygdom, stofbrug ell.a. ikke har beskæftigelsesevne, børn i familier med enlige mødre samt minoritetsfamilier, i fattigdom, håbløshed og dårlige livsmuligheder.

Støttepartiernes krav til den nye socialdemokratiske regering var, at børnefamiliernes levekår skulle forbedres og fattigdomsydelserne afskaffes. Problemet blev skudt til hjørne med nedsættelsen af Ydelseskommissionen, hvis opgave yderligere blev besværliggjort af et vilkår om, at dens anbefalinger skulle være udgiftsneutrale og ikke måtte svække beskæftigelsen.

Ydelseskommissionen afleveret sine anbefalinger lige inden sommerferien her i 2021. I månederne efter var der en livlig mediedebat om kommissionen havde løst udfordringerne, men så blev overskrifterne overtaget af forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022, forslaget til finanslov for 2022, landbrugsaftalen etc.

Det går ikke! Derfor har Socialpolitisk Forening Hovedstaden bedt Vibe Klarup og Eline Feldman om at mødes i en aktuel debat om Ydelseskommissionens anbefalinger.

Tilsammen dækker Rådet for Socialt Udsatte og Rådet for Etniske Minoriteter netop de målgrupper, hvis levekår meget få politiske partier ser en mening i at kæmpe for, og hvis påtrængende behov vi i civilsamfundets ngo’er derfor må italesætte og kræve opfyldt.

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på info.socialpolitisk@gmail.com